THÔNG CÁO BÁO CHÍ về cuộc diễn tập khẩn nguy HKDD tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk-Lắk năm 2022

Thứ Sáu, 25/11/2022 - 10:27 GMT+7

UỶ BAN AN NINH

HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC GIA

VĂN PHÒNG ỦY BAN

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Đắk-Lắk, ngày  25  tháng 11 năm 2022

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

về cuộc diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó với hành vi

can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột,

Tỉnh Đắk-Lắk năm 2022

 

Ngày 25/11/2022, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì tổ chức cuộc diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phóvớihành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân  dụng tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk-Lắk.

Đây là cuộc diễn tập phối hợp hiệp đồng nhiều lực lượng, trong đó nòng cốt là các lực lượng chức năng Tỉnh Đắk-Lắk, các lực lượng Quân đội, Công an và ngành hàng không dân dụng.

1. Mục đích cuộc diễn tập:

- Nâng cao ý thức cảnh giác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng ứng phó trực tiếp;

- Tăng cường kiểm tra công tác phối hợp hiệp đồng và năng lực ứng phó của hệ thống đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng;

- Hoàn thiện các phương án đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống trang, thiết bị mới.

2. Ý nghĩa cuộc diễn tập:

Vận hành thông suốt cơ chế phối hợp, điều động của các lực lượng tham gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không, sân bay; Thực hiện đúng các quy định, phương án tác chiến của các lực lượng; Đánh giá và nâng cao khả năng, kỹ năng vận hành các trang thiết bị mới, hiện đại trong các tình huống ứng phó khẩn nguy, phòng chống khủng bố phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo các quy định pháp luật

3. Thành phần tham gia diễn tập:

Các lực lượng tham gia diễn tập KN-21 gồm: lực lượng ngành hàng khôngdân dụng; các lực lượng Bộ Công an: Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng chống khủng bố, An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Truyền hình Công an nhân dân, đặc biệt, lần đầu tiên có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; các Lực lượng Bộ Quốc phòng: Cục Tác chiến, Cục Tác chiến điện tử/BTTM, Quân chủng PK-KQ, Tổng cục II, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội/TCCT; Lực lượng công an, quân đội địa phương của Ban chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Tinh Đăk-Lăk.

4. Kết quả cuộc diễn tập:

- Việc diễn tập vận hành cơ chế đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đề ra; công tác thông tin, báo cáo, chỉ đạo điều hành của các cấp khẩn nguy được vận hành tốt.

- Về diễn tập thực binh xử lý tình huống:

+ Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của các lực lượng cóý thức trách nhiệm cao, thực hiện động tác kỹ, chiến thuật tốt, nhiều tình huống sinh động, sáng tạo; các lực lượng thực hiện sát với thực tế xảy ra;

+ Tác phong, khẩu lệnh của chỉ huy các bộ phận dõng dạc, mạch lạc, dứt khoát;

+ Các màn diễn tập phù hợp với thực tế xảy ra; sự phối hợp, kết nối giữa các màn diễn tập nhịp nhàng và thống nhất;

+ Phần thuyết minh bám sát kịch bản và tình huống diễn ra trong quá trình diễn tập.

 

Cuộc diễn tập đã được Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Tỉnh Đăk-Lăkquan tâm, chỉ đạo triển khai một cách tích cực, khẩn trương.

Lãnh đạo, chỉ huy của các lực lượng tham gia diễn tập, Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy diễn tập đã chỉ đạo, điều hành diễn tậpsâu sát, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Cuộc diễn tập đã được thực hiện đúng kế hoạch, phương án được phê duyệt, đạt yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối./.