Đoàn công tác VATM thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý bay Lào

Thứ Tư, 23/11/2022 - 08:53 GMT+7

Đoàn công tác của Tổng Công ty Quản lý Việt Nam (VATM) do Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Khánh dẫn đầu đã thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý bay Lào (LANS) tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Tại cuộc họp, hai bên trao đổi cởi mở, hữu nghị, ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ giữa VATM và LANS trong thời gian vừa qua. Cơ quan Quản lý bay Lào đặc biệt cám ơn VATM đã hỗ trợ chuyển tiếp điện văn OPMET Lào tới các Trung tâm thu thập, trao đổi dữ liệu OPMET khu vực, ngân hàng dữ liệu OPMET, tới các địa chỉ AFTN theo yêu cầu của Lào qua địa chỉ đầu cuối (VVVVYMYX) của Trung tâm Cảnh báo thời tiết - Trung tâm khí tượng hàng không - VATM trong thời gian qua (từ 13/7/2022 đến 06/10/2022) để bảo đảm thông tin khí tượng liên tục, thông suốt phục vụ hoạt động bay đi và đến Lào cũng như nền không vận khu vực và thế giới.  

 

Hai bên cùng thống nhất tăng cường trao đổi, hợp tác sâu rộng, sẵn sàng hỗ trợ các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay mà VATM và LANS cùng bảo đảm, cung cấp; tổ chức các khóa huấn luyện nhằm trao đổi, bổ trợ kiến thức về công tác dự báo, cảnh báo khí tượng hàng không cho nhân viên dự báo, nhân viên quan trắc khí tượng hàng không Lào; công tác trao đổi, phối hợp hài hòa bản tin SIGMET theo khuyến cáo của ICAO cho các hiện tượng thời tiết ranh giới các FIR cũng như các quy trình cung cấp, tiếp nhận, sử dụng khai thác dịch vụ khí tượng hàng không cho các đối tượng như: ATC, AIS...

 
Lễ ký Văn bản hiệp đồng hỗ trợ chuyển tiếp điện văn OPMET Lào giữaGiám đốc Trung tâm khí tượng hàng không - VATM

và Giám đốc Trung tâm thông báo tin tức hàng không - LANS

 

 

Hai bên rà soát, thảo luận, thống nhất nội dung và ký kết Văn bản hiệp đồng về việc tiếp nhận, hỗ trợ chuyển tiếp điện văn khí tượng khai thác OPMET Lào giữa Trung tâm tin tức hàng không Lào - Cơ quan Quản lý bay Lào (AIS - LANS) và Trung tâm Khí tượng hàng không - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (AMC -VATM) tới Trung tâm thu thập, trao đổi dữ liệu OPMET khu vực, ngân hàng dữ liệu OPMET, các cơ quan khí tượng khác theo yêu cầu của Cơ quan quản lý bay Lào qua địa chỉ đầu cuối AFTN (VVVVYMYX) của Trung tâm Cảnh báo thời tiết - Trung tâm Khí tượng hàng không (VATM).

Đoàn công tác VATM thăm và tìm hiểu mô hình tổ chức, quy trình cung cấp tiếp nhận dịch vụ cũng như các hệ thống trang thiết thiết bị tại các cơ sở cung cấp bảo đảm hoạt động bay: đài chỉ huy, trung tâm thông báo tin tức hàng không, phòng thủ tục bay, phòng khí tượng hàng không…

 

Với kết quả thành công mà đoàn công tác VATM đạt được trong chuyến thăm và làm việc tại Cơ quan Quản lý bay Lào là cụ thể hóa việc tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng bao gồm quản lý và bảo đảm hoạt động bay giữa hai Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam và Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Lào đã ký kết đầu tháng 8/2022, góp phần tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó, thắm tình hữu nghị anh em trong quan hệ Việt - Lào./.

(vatm.vn)