Chỉ thị tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi phạm an toàn -an ninh hàng không

Thứ Sáu, 15/07/2022 - 13:53 GMT+7

Nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu lực của công tác giám sát an toàn, an ninh hàng không, đặc biệt trong thời gian cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại an toàn bằng đường hàng không của người dân, đồng thời tăng cường nhận thức của cộng đồng, xây dựng văn hóa an toàn hàng không bền vững, Cục trưởng Đinh Việt Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không.

Theo đó, Cục trưởng chỉ thị các Cảng hàng không chú trọng công tác giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay nơi có mật độ hoạt động cao của tàu bay và các phương tiên, các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác.

 

Kịp thời ngăn ngừa và  khuyến cáo đối với hành  khách  vô ý thực hiện các  hành vi không tuân thủ các  quy định an ninh, an toàn tại các  khu vực này; kịp thời phát  hiện và báo  cáo Cảng vụ hàng không  xử lý  nghiêm những hành khách cố ý không chấp hành quy định an ninh, an toàn (hành khách gây rối). Có biện pháp thông tin phù hợp cho hành khách tại cảng hàng không để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tạo nên văn hóa an toàn hàng không.


 
(Ảnh minh họa).

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục trưởng yêu cầu các tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay tăng cường công tác phổ biến và giám sát an toàn tàu bay và khai thác tàu bay, đặc biệt đối với các quy định về an toàn khoang khách và các hướng dẫn theo Bảng hướng dẫn an toàn trên tàu bay; kịp thời phát hiện và nhắc nhở những hành khách chưa tuân thủ để đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

 

Tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay cần chủ động phát hiện,  lập biên bản và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm đối với các hành khách không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng trên tàu bay; tăng cường công tác phổ biến các quy định về an toàn hàng không đối với hành khách trước khi hành khách lên tàu bay để giảm thiểu các hành vi vi phạm và tạo nên văn hóa an toàn hàng không bền vững.

 

Cục trưởng cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không và các Phòng, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam chịu  trách  nhiệm kiểm tra,  giám  sát  việc  triển  khai thực  hiện  Chỉ thị này; kịp thời, cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành  vi  vi phạm an  toàn  hàng không,  an  ninh hàng không. Đồng thời lập  danh  sách  các hành khách gây rối báo cáo Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Đồng thời kịp thời hướng dẫn cho các Cảng vụ hàng không và các đơn vị khi cần thiết, bảo đảm hiệu quả của việc xử lý.

 

Cục trưởng  Cục  Hàng không Việt  Nam yêu  cầu các cơ  quan đơn  vị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.