Sửa đổi, bổ sung 06 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không

Thứ Năm, 13/01/2022 - 11:09 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 32/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, có 06 Thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi, bổ sung lần này theo Thông tư số 32/2021/TT-BGTVT ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT- BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017  quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.Cụ thể 06 Thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không được sửa đổi, bổ sunggồm: Thủ tục cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (ANS); Thủ tục cấp lại Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (ANS); Thủ tục cấp Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay; Thủ tục cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay; Thủ tục cấp giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay và Thủ tục cấp lại giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2022.

Nội dung chi tiết, xem tại đây./.