Lấy ý kiến khảo sát theo sáng kiến hợp tác của Nhật Bản về cải thiện kỹ năng tiếp cận giao thông công cộng cho người khuyết tật và người cao tuổi

Thứ Tư, 29/12/2021 - 09:43 GMT+7

Nội dung khảo sát theo sáng kiến hợp tác của Nhật Bản về cải thiện kỹ năng tiếp cận giao thông công cộng cho người khuyết tật và người cao tuổi, xem tại đây./.