Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch hành động giảm phát thải CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng giai đoạn 2021-2030

Thứ Sáu, 17/12/2021 - 16:15 GMT+7

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch hành động giảm phát thải CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng giai đoạn 2021-2030.

Nội dung Dự thảo,xem tại đây./.