Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 6 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực hàng không

Thứ Ba, 30/11/2021 - 14:03 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến 29 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đường bộ, hàng không, hàng hải, đường sắt, đăng kiểm và đường thủy nội địa.

Trong lĩnh vực hàng không lần này cắt giảm, đơn giản hóa một số TTHC thuộc 6 ngành nghề kinh doanh.

 

Ngành nghề kinh doanh cảng hàng không, sân bay có TTHC mã số 1.004682 (Cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay); TTHC có mã số 1.004674 (Cấp lại giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay).

 

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay có TTHC mã số 1.000452    mã số 1.000465 (Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay).

 

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam có TTHC mã số 1.003894 (Cấp lại Giấy phép năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT)); TTHC có mã số 1.004372 (Cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)); TTHC có mã số 1.004380 (Gia hạn năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT)/Nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)); TTHC có mã số 1.003818 (Gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)).Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có TTHC mã số 2.000102 (Cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác  cơ sở ANS)); TTHC mã số 1.000239 (Cấp lại giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay); TTHC mã số 1.000254 (Cấp lại Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay); TTHC mã số 1.000246 (Cấp Giấy phép năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay); TTHC mã số 1.000283 (Cấp Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay); TTHC mã số 1.000271 (Thủ tục cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay).

 

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không có TTHC mã số 1.000574 (Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không).

 

Ngành nghề kinh doanh vận tải hàng không có TTHC mã số 1.004413 (cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay); TTHC mã số 1.003398 (Đăng ký văn bản IDERA); TTHC mã số 1.005193 (sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu  bay và đăng ký văn bản IDERA); TTHC mã số 1.003405 (Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký các quyền đối với tàu bay); TTHC kê khai giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành; TTHC mã số 1.003393 (xóa đăng ký văn bản IDERA).

 

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ GTVT chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các Luật, Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến hoạt động kinh doanh cần thiết để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh như đã nêu trên./.