Điều chỉnh danh sách Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không năm 2021

Thứ Sáu, 26/11/2021 - 10:28 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải vừa điều chỉnh danh sách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm 131 thủ tục trong các lĩnh vực đường sắt, đường bộ, hàng hải, hàng không, đăng kiểm.

 

Danh mục TTHC được điều chỉnh bổ sung ở lĩnh vực hàng không gồm 43 TTHC trong các lĩnh vực: cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; cấp giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không…


(Bộ Giao thông vận tải dự kiến hoàn thành chỉ tiêu đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiệnlên cung cấp trực tuyến mức 4 ngay trong tháng 11 này).

 

 

Theo kế hoạch đến hết tháng 11/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin- Bộ GTVT sẽ phối hợp cùng các đơn vị cung cấp bổ sung 100 dịch vụ công, nâng số dịch vụ công của Bộ lên 325 dịch vụ, trong đó có 284 dịch vụ công trực tuyến mức 4 và 41 dịch vụ công trực tuyến mức 3.

 

Như vậy dự kiến từ tháng 12, Bộ Giao thông vận tải sẽ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp 284 dịch vụ công trực tuyến mức 4, đáp ứng chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4.

 

Với kế hoạch trên, Bộ Giao thông vận tải sẽ hoàn thành chỉ tiêu đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức 4 sớm hơn 1 tháng so với thời hạn Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thành.

 

Nội dung chi tiết của  Quyết định, xem tại đây./.