Ngành Giao thông vận tải đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Thứ Sáu, 05/11/2021 - 15:45 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “ngành Giao thông vận tải đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN tổ chức triển khai tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai sâu rộng các nội dung tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg và các nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát động đối với phong trào thi đua đặc biệt “ngành giao thông vận tải đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” tại Kế hoạch số11595/KH-BGTVT ngày 02/11/2021.

 

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

 

Căn cứ thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

 

Cục HKVN đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với cơ quan, đơn vị mình quản lý. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Cục HKVN để xem xét./.