Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Sáu, 05/11/2021 - 08:28 GMT+7

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

 

 

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký quyết định Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam.

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam: 93 người (Có danh sách kèm theo tại Phụ lục 1).

 

Danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam: 08 người (Có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2)

 

Cục trưởng Cục HKVN giao Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ vòng 1 và thông báo đến người đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam.

 

Nội chi tiết Quyết định số 1851/QĐ-CHK ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Cục HKVN về việc Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam, XEM TẠI ĐÂY./.

 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM