Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam Tháng 10/2021 (Giai đoạn từ 19/9/2021-18/10/2021)

Thứ Tư, 20/10/2021 - 14:48 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam- Tháng 10/2021 (Giai đoạn từ 19/9/2021-18/10/2021)