Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam 9 tháng năm 2021

Thứ Ba, 05/10/2021 - 16:21 GMT+7

 Tổng hợp số liệu OTP của các hãng hàng không Việt Nam 9 tháng năm 2021