Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ

Thứ Ba, 10/08/2021 - 15:09 GMT+7

Nội dung chi tiết của Dự thảo Thông tư, xem tại đây