Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam 7 tháng năm 2021

Thứ Ba, 03/08/2021 - 14:32 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng HKVN 7 tháng năm 2021