Lấy ý kiến góp ý về đề xuất sửa đổi, bổ sung Phụ ước số 10, Tập I của ICAO

Thứ Năm, 15/07/2021 - 09:54 GMT+7

Nội dung chi tiết về đề xuất sửa đổi, bổ sung Phụ ước 10, Tập I của ICAO, xem tại đây.