Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam Tháng 6/2021 (Giai đoạn từ 19/5/2021 - 18/6/2021)

Thứ Ba, 22/06/2021 - 08:04 GMT+7

Tổng hợp số liệu OTP của các hãng hàng không Việt Nam -Tháng 6 năm 2021 (giai đoạn từ ngày 19/5/2021 đến ngày 18/6/2021)