Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam 5 tháng đầu năm 2021

Thứ Ba, 08/06/2021 - 15:46 GMT+7

Bảng tổng hợp số liệu OTP 5 tháng đầu năm 2021