Lấy ý kiến hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Bảy, 29/05/2021 - 09:05 GMT+7

Nội dung chi tiết hồ sơ Quy hoạch tổng thể  phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050.