Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam -Tháng 5 năm 2021 (giai đoạn từ 19/4/2021 -18/5/2021)

Thứ Hai, 24/05/2021 - 09:51 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam Tháng 5 năm 2021 (giai đoạn từ 19/4/2021 -18/5/2021)