Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 về Quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay

Thứ Hai, 10/05/2021 - 09:38 GMT+7

Nội dung chi tiết, xem tại đây