Lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không chi tiết nhóm "khai thác cảng hàng không, sân bay"

Thứ Năm, 04/03/2021 - 14:48 GMT+7

Nội dung chi tiết của Dự thảo,  xem tại đây
Bảng tổng hợp ý kiến, xem tại đây