Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư lựa chọn nhà đầu tư đối với công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại các CHK,SB

Thứ Ba, 26/01/2021 - 15:41 GMT+7

Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư lựa chọn nhà đầu tư đối với công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay, xem tại đây