Lấy ý kiến Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở duy tu, bảo dưỡng mặt đường sân bay

Thứ Sáu, 18/12/2020 - 15:40 GMT+7

Nội dung chi tiết Dự thảo TCCS duy tu, bảo dưỡng mặt đường sân bay, xem tại đây.