Bộ Giao thông vận tải tổ chức thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính nhà nước

Thứ Ba, 22/09/2020 - 08:44 GMT+7

Cuộc thi nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp đối với các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của Bộ GTVT, nhất là việc giám sát thực thi trách nhiệm CCHC của Bộ.

Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nói chung và trong thực thi công vụ, nhiệm vụ nói riêng, Bộ GTVT tổ chức thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính nhà nước.

Cuộc thi này nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC chung của Bộ; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC của Bộ GTVT, chia sẻ thông tin về CCHC giữa các cơ quan, đơn vị thực thi các nhiệm vụ CCHC với các cơ quan báo chí thuộc Bộ GTVT, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đối tượng liên quan khác nhằm bảo đảm thông tin về CCHC được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

Theo Ban tổ chức, nội dung cuộc thi phải gắn với các nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC của Chính phủ, Kế hoạch CCHC của Bộ GTVT và Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GTVT.

Cụ thể, cuộc thi tìm hiểu về công tác CCHC nói chung và CCHC của Bộ GTVT nói riêng, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; công tác cải cách tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính.

Mỗi đề thi có 15 câu, gồm 2 câu về công tác chỉ đạo điều hành; 2 câu về công tác cải cách thể chế; 4 câu về công tác cải cách thủ tục hành chính; 2 câu về công tác cải cách tổ chức bộ máy; 2 câu về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; 1 câu về công tác cải cách tài chính công; 2 câu về công tác hiện đại hóa hành chính.

Cuộc thi sẽ được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm. Người dự thi tham gia thi trực tuyến tại một trong các địa chỉ sau: http://caicachhanhchinh.mt.gov.vn hoặc http://cchc.mt.gov.vn

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm, thiết bị sử dụng là máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet. Phần mềm sẽ chấm điểm tự động, kết quả được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi. Sau khi kết thúc phần thi người dự thi sẽ trả lời 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia thi.

Đối tượng tham dự là công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ GTVT; Đội ngũ học sinh, sinh viên, học viên đã và đang học tại các trường thuộc Bộ GTVT; Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên quan tâm đến Bộ GTVT và công tác CCHC.

Thành viên Ban tổ chức và những bộ phận, cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia cuộc thi.

Dự kiến cuộc thi sẽ bắt đầu từ từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020. Việc đánh giá kết quả, trao giải và tổng kết cuộc thi sẽ được tổ chức trước ngày 20 tháng 11 năm 2020./.