Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 26:2020/CHK về kiểm soát vật thể lạ (FOD) tại cảng hàng không, sân bay

Thứ Sáu, 31/01/2020 - 09:29 GMT+7

Nội dung chi tiết TCCS 26:2020/CHK về kiểm soát vật thể lạ (FOD) tại cảng hàng không, sân bay.