Tiêu chuẩn cơ sở về Khí tượng hàng không

Thứ Tư, 08/01/2020 - 08:45 GMT+7

Phần 1, xem tại đây
Phần 2, xem tại đây
Phần 3, xem tại đây.