Một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ

Thứ Sáu, 20/12/2019 - 15:49 GMT+7

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

11 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh  hàng không chung; Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung; Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không; Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh cảng hàng không; Thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; Thủ tục cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng thương hiệu của hãng hàng không khác đối với hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung không vì mục đích thương mại.

01 thủ tục hành chính được bãi bỏ là chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không không có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.