Tổng hợp số liệu các chuyến bay đúng giờ, chậm, huỷ chuyến của các hãng hàng không Việt Nam 9 tháng năm 2019

Thứ Bảy, 05/10/2019 - 08:33 GMT+7

Bảng tổng hợp số liệu các chuyến bay đúng giờ, chậm, huỷ chuyến của các hãng hàng không Việt Nam 9 tháng năm 2019, xem tại đây