Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Thứ Tư, 07/08/2019 - 14:01 GMT+7

Nội dung Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, xem tại đây