Lấy ý kiến Dự thảo Tài liệu khai thác công trình kho nhiên liệu bay của CTCP nhiên liệu Petrolimex

Thứ Năm, 23/05/2019 - 08:38 GMT+7

Nội dung Dự thảo Tài liệu khai thác công trình kho nhiên liệu bay của CTCP nhiên liệu Petrolimex tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Nội dung Dự thảo Tài liệu khai thác công trình kho nhiên liệu bay của CTCP nhiên liệu Petrolimex tại cảng HKQT Cam Ranh

Nội dung Dự thảo Tài liệu khai thác công trình kho nhiên liệu bay của CTCP nhiên liệu Petrolimex tại Cảng HKQT Nội Bài

Nội dung Dự thảo Tài liệu khai thác công trình kho nhiên liệu bay của CTCP nhiên liệu Petrolimex tại Cảng HKQT Cát Bi