Điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh

Thứ Ba, 21/05/2019 - 15:27 GMT+7

Ngày 4/5/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 769/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030.

Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất CHKQT Vinh
Bản vẽ quy hoạch điều chỉnh