Tổng hợp số liệu khai thác chuyến bay đúng giờ,chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam 04 tháng đầu năm 2019

Thứ Hai, 20/05/2019 - 10:11 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác chuyến bay đúng giờ,chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam 04 tháng đầu năm 2019