Kết luận cuộc họp ngày 30/8/2018 của Hội đồng điều phối Slot tại cảng hàng không Việt Nam

Thứ Hai, 25/02/2019 - 14:52 GMT+7

Kết luận cuộc họp ngày 30/8/2018 của Hội đồng điều phối Slot tại cảng hàng không Việt Nam