Kết luận cuộc họp ngày 24/8/2017 của Hội đồng điều phối Slot tại cảng hàng không Việt Nam

Thứ Hai, 25/02/2019 - 14:46 GMT+7

Kết luận cuộc họp ngày 24/8/2017 của Hội đồng điều phối Slot tại cảng hàng không Việt Nam