Kết luận cuộc họp ngày 14/7/2016 của Hội đồng điều phối Slot tại cảng hàng không Việt Nam

Thứ Hai, 25/02/2019 - 14:38 GMT+7

Kết luận cuộc họp ngày 14/7/2016 của Hội đồng điều phối Slot tại cảng hàng không Việt Nam