Bổ sung Kết luận cuộc họp ngày 23/3/2016 của Hội đồng điều phối Slot về việc phân bổ Slot mùa hè 2016 tại Tân Sơn Nhất

Thứ Hai, 25/02/2019 - 14:35 GMT+7

Bổ sung Kết luận cuộc họp ngày 23/3/2016 của Hội đồng điều phối Slot về việc phân bổ Slot mùa hè 2016 tại Tân Sơn Nhất