Giới thiệu chung

Thứ Tư, 26/09/2018 - 15:44 GMT+7

Giới thiệu chung

Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chc năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải qun lý nhà nước về hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; trực tiếp thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chc trách hàng không theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 Cục Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy; có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và có tr stại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế là “Civil Aviation Authority of Vietnam”.