Quyết định công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 của Văn phòng Cục HKVN

Thứ Ba, 07/08/2018 - 10:00 GMT+7

Quyết định số 990/QĐ-CHK ngày 08/6/2018 của Cục HKVN về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 của Văn phòng Cục HKVN