Tổng hợp tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Sáu, 06/07/2018 - 16:35 GMT+7

Tổng hợp tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018