Công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Thứ Sáu, 22/06/2018 - 15:56 GMT+7

Quyết định số 1058/QĐ-CHK ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018