Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP

Thứ Ba, 08/05/2018 - 16:35 GMT+7

Hồ sơ lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay xem Tại đây