Chương trình hợp tác Quản lý không lưu tại Việt Nam ký giữa Tổng công ty với Công ty NAVBLUE S.A.S/Airbus

Thứ Hai, 16/04/2018 - 15:33 GMT+7

Nằm trong Chương trình hợp tác Quản lý không lưu tại Việt Nam ký giữa Tổng công ty với Công ty NAVBLUE S.A.S/Airbus, từ ngày 09 đến ngày 11/04/2018, tại Công ty Quản lý bay Miền Nam đã diễn ra cuộc họp rà soát Thiết kế chi tiết phương thức bay khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (VVTS DDR).

Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Khánh chủ trì cuộc họp với sự tham gia của đại diện các cơ quan đơn vị liên quan của Tổng công ty, Cục Hàng không Việt Nam, Quân chủng Phòng không– Không quân, các hãng Hàng không của Việt Nam.

Tiếp theo cuộc họp rà soát tiến độ dự án khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được tổ chức vào tháng 11/2017 và các thông tin trao đổi giữa NAVBLUE và Tổng công ty sau cuộc họp, phía NABLUE đã xây dựng Tài liệu Khái niệm khai thác (ConOps) và gói thiết kế chi tiết phương thức bay cho khu vực kiểm soát TMA sân bay Tân Sơn Nhất. Cuộc họp rà soát Thiết kế chi tiết phương thức bay khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là một mốc quan trọng trong tiến độ triển khai dự án nhằm hai mục tiêu chủ yếu: thứ nhất, trao đổi thống nhất lần cuối Tài liệu ConOps, gói thiết kế chi tiết phương thức bay cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhằm chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phát hành; thứ hai là trao đổi về các lợi ích khi áp dụng phương thức mới, kế hoạch đào tạo chuẩn bị áp dụng phương thức bay mới cho lực lượng kiểm soát viên, cung cấp thông tin cho các hãng hàng không.


Toàn cảnh Cuộc họp VVTS DDR

Cũng nằm trong chương trình làm việc, ngày 11/04/2018, các chuyên gia của NAVBLUE đã thăm quan phòng giả định và kiểm tra kết quả cài đặt thử dữ liệu để chuẩn bị cho công tác đào tạo trên hệ thống SIM. Để chuẩn bị cho nội dung này, trước khi diễn ra cuộc họp, phía NAVBLUE đã gửi trước gói dữ liệu cho các phương thức bay và trao đổi, phối hợp trực tiếp với Công ty Quản lý bay Miền Nam để thực hiện cài đặt thử dữ liệu.


Chuyên gia NAVBLUE kiểm tra kết quả cài đặt thử dữ liệu trên hệ thống SIM

Căn cứ vào các nội dung trao đổi,  phía NAVBLUE sẽ hoàn thiện và bàn giao gói thiết kế chi tiết, đầy đủ các phương thức bay cho vực kiểm soát TMA sân bay Tân Sơn Nhất vào Tháng 5/2018. Tổng công ty sẽ thực hiện công tác mã hóa lại trước khi trình Cục Hàng không phê duyệt, mục tiêu là gói phương thức mới sẽ được phê duyệt và phát hành trước tháng 8/2018. Cùng với đó, công tác đào tạo kiểm soát viên không lưu sẽ được thực hiện từ tháng 07 đến tháng 09/2018 trước khi đưa các phương thức mới vào khai thác vào tháng 09/2018./.

(Nguồn: VATM)