Thông báo về việc công nhận kết quả chấm thi đối với kỳ thi tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Hai, 12/02/2018 - 14:35 GMT+7

Quyết định số 257/QĐ-CHK ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Cục Hàng không Việt Nam về việc công nhận kết quả chấm thi đối với kỳ thi tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng không Việt Nam