Công khai lại tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách của Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam 9 tháng đầu năm 2017

Thứ Tư, 06/12/2017 - 09:30 GMT+7

 Quyết định số 2512/QĐ-CHK ngày 27/11/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc công khai lại tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách của Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam 9 tháng đầu năm 2017.