Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.

Thứ Tư, 06/12/2017 - 09:30 GMT+7

Quyết định số 2201/QĐ-CHK ngày 12/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.