Quyết định phê duyệt và bộ câu hỏi cấp giấy phép nhân viên hàng không nhóm điều khiển vận hành phương tiện

Thứ Tư, 21/06/2017 - 14:39 GMT+7

Quyết định phê duyệt và bộ câu hỏi cấp giấy phép nhân viên hàng không nhóm điều khiển vận hành phương tiện