Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Thứ Năm, 01/06/2017 - 16:54 GMT+7

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 4206/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết A38-18 của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); đồng thời thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Việt Nam, năm 2016 Cục Hàng không Việt Nam đã chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016 trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). 


Khai thác vận tải hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Cục Hàng không Việt Nam đã trình Bộ Giao thông vận tải “Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020“ và đệ trình ICAO Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không quốc tế Việt Nam giai đoạn 2017-2020 (Green action plan to reduce CO2 emissions from Vietnam’s international civil aviation sector (2017-2020)).
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 4206/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. 
Ngày 17 tháng 3 năm 2017 ICAO đã thông qua Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không quốc tế Việt Nam giai đoạn 2017-2020 (Green action plan to reduce CO2 emissions from Vietnam’s international civil aviation sector (2017-2020)) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của ICAO:
https://www.icao.int/environmentalprotection/Lists/States_Action_Plans/Attachments/132/VNM_action_plan_on_CO2_emissions_reduction.pdf
Đây là kết quả quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết A38-18 của ICAO và Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ GTVT giai đoạn 2016 - 2020 cũng như Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2050, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu đề ra tại Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 
Phòng KHCN&MT