Công điện về ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Thứ Sáu, 29/07/2016 - 12:11 GMT+7

Công điện về ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông