Khi chuyến bay bị chậm, hủy hay hành khách bị từ chối vận chuyển

Thứ Sáu, 01/04/2016 - 17:29 GMT+7

Việc chậm chuyến bay là thực tiễn mà hành khách có thể gặp phải khi đi lại bằng đường hàng không. Trong nhiều trường hợp, hãng hàng không không thể thông báo trước để hành khách bố trí thời gian ra sân bay một cách hợp lý.Chuyến bay bị chậm
Việc chậm chuyến bay là thực tiễn mà hành khách có thể gặp phải khi đi lại bằng đường hàng không. Trong nhiều trường hợp, hãng hàng không không thể thông báo trước để hành khách bố trí thời gian ra sân bay một cách hợp lý. 
Tại cảng hàng không, hãng hàng không có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan cho hành khách và tùy vào thời gian chậm chuyến, hành khách được phục vụ nước uống, đồ ăn, bố trí chỗ nghỉ, thu xếp hành trình, hoàn vé (nếu hành khách có yêu cầu) và được bồi thường ứng trước không hoàn lại nếu hành khách bị chậm hơn 4 giờ. Hãng hàng không được miễn trừ thực hiện một số nghĩa vụ trong các trường hợp vì lý do bất khả kháng (thời tiết, thiên tai, an ninh...) mà chuyến bay bị chậm.
Hành khách có thể tìm hiểu quyền của mình và nghĩa vụ của hãng hàng không trong trường hợp chuyến bay bị chậm tại các Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không (Thông tư 36), Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (Thông tư 81) và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT (Thông tư 14) quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. Nội dung các Thông tư này  được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (www.mt.gov.vn) và Cục Hàng không Việt Nam (www.caa.gov.vn). 
Hành khách không được vận chuyển do chuyến bay bị hủy, khởi hành sớm hoặc chuyến bay bán quá chỗ 
Khi đến cảng hàng không, hành khách có thể không được đi chuyến bay dự kiến mặc dù đã có vé và đã được xác nhận chỗ do chuyến bay bị hủy, khởi hành sớm hoặc do chuyến bay bị bán quá chỗ cung ứng trên tàu bay (overbook). Hãng hàng không có nghĩa vụ thông tin cho hành khách lý do bị từ chối vận chuyển, phục vụ hành khách và bồi thường ứng trước không hoàn lại như đối với trường hợp chậm chuyến tương ứng.  Hãng hàng không được miễn trừ thực hiện một số nghĩa vụ trong các trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng mà chuyến bay bị hủy.
Hành khách có thể tìm hiểu quyền của mình và nghĩa vụ của hãng hàng không trong trường không được vận chuyển tại Thông tư 36, Thông tư 81 và Thông tư 14. Nội dung các Thông tư này  được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (www.mt.gov.vn) và Cục Hàng không Việt Nam (www.caa.gov.vn). Hành khách bị từ chối vận chuyển để đảm bảo an toàn, an ninh chuyến bay
Trong một số trường hợp, hãng hàng không có thể từ chối vận chuyển hành khách mặc dù hành khách đã mua vé và xác nhận chỗ. Các trường hợp này bao gồm: Do tình trạng sức khoẻ của hành khách mà người vận chuyển nhận thấy việc vận chuyển hoặc vận chuyển tiếp sẽ gây nguy hại cho hành khách đó, cho những người khác trong tàu bay hoặc gây nguy hại cho chuyến bay; để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh; hành khách không chấp hành quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, khai thác vận chuyển hàng không; hành khách có hành vi làm mất trật tự công cộng, uy hiếp an toàn bay hoặc gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác; hành khách trong tình trạng say rượu, bia hoặc các chất kích thích khác mà không làm chủ được hành vi; vì lý do an ninh; và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.