Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 18: 2015/CHK

Thứ Hai, 23/11/2015 - 11:38 GMT+7

Quyết định số 2529/QĐ-CHK ngày 18 tháng 11 năm 2015 về việc công bố Quyết định tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay"

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 18: 2015/CHK